Minefelt

Minefelt

Her kan du sjå minefeltbeskrivelsen og oversiktskart for Minensperre 5521-4q Lammetun.
informasjon og dokumentasjonen her har vi fått frå Kjell-Ragnar Berge.