Oversiktskart

Oversiktskart

Tallkoder til kartet:
1. kommandoplassbunker
2. Forlegningbunker ved 2 cm luftvern 2
3. Offisers brakke
4. Tunnel med forlegningbrakke
5. Stilling 5 cm kanon
6. Bunker med ammunisjonslager
7. Forlegningbunker ved 2 cm luftvern 1
8. Brakke
9. Kantine, kjøkken, kinosal
10. Ny radiostasjon
11. To stillinger for 4,7 cm kanon, og ammunisjons bunker
12. Lyskaster 1 med aggregat
13. Lyskaster 2 med aggregat
14. Infanteribrakke
15. Stilling for flammekaster